Nieuws van HSLnet

Amendement ongeldig verklaard door B&W

Geen HSLnet-vuiltje aan de lucht bij aanleg glasvezel buitengebied!

De gemeenteraad van Heeze-Leende nam op 5 maart 2018 een amendement aan waarin staat dat grondeigenaren zelf zouden moeten betalen voor het werken in vervuilde grond bij glasvezelaanleg. Dit amendement leidde begrijpelijkerwijs bij een aantal bewoners van het buitengebied tot onduidelijkheid over de voortgang van glasvezelaanleg en over de kosten van die aanleg. 
B & W hebben dit amendement, ingediend door D66, op dinsdag 13 maart 2018 echter gekwalificeerd als niet uitvoerbaar en niet wenselijk vanwege precedentwerking.

Coöperatie HSLnet heeft vanaf de aanvang van het project rekening gehouden met bedoelde kosten voor vervuilde grond en die vanzelfsprekend in de begroting opgenomen. HSLnet betaalt dus ook die kosten. Dat is door HSLnet gecommuniceerd op de zes informatieavonden die gehouden zijn voor bewoners van het buitengebied.
De gepresenteerde bedragen aan de inwoners blijven dus zoals afgesproken!

Hieronder leest u de brief van B&W aan de raad:

______________________________________________________________


Geachte leden van de raad,

Op maandag 5 maart heeft u, met meerderheid van stemmen, een amendement aangenomen bij de behandeling van het raadsvoorstel 'Beschikbaar stellen stimuleringsmaatregelen aanleg glasvezel buitengebied (Rv18.07)'. Het amendement luidt: "Dat vervuilde grond niet doorberekend wordt in de prijs maar verhaald wordt op de grondeigenaar."
Naar aanleiding van dit amendement heeft er op vrijdag 9 maart een overleg plaatsgevonden tussen de coöperatie HSLnet en de gemeente. Uit dit overleg blijkt dat het amendement feitelijk niet uitvoerbaar is.
Daarvoor zijn 3 gronden aan te voeren:
1: Het besluit mist als bestuursrechtelijk besluit een juridische basis. De kostprijsberekening is een zaak van HSLnet en niet van de gemeente Heeze-Leende.
2: Het besluit kent geen gevolg. De kosten voor verontreiniging werden al niet doorberekend in de aansluitkosten. Anders dan ter vergadering de indruk is gewekt, drukken de kosten van eventueel verontreinigde grond niet op de nieuwe aansluitingen in het buitengebied maar op de totale exploitatie van de Coöperatie HSLnet.
3: Het besluit heeft een ongewenste precedentwerking op andere civiele werken. Indien deze stelling wordt ingenomen door de gemeente zullen anderen die graafwerkzaamheden in gronden van derden uitvoeren vragen om een gelijke behandeling als die van HSLnet.
Op basis van bovenstaande onderschrijft het college van B&W de stelling dat het amendement niet uitvoerbaar is op juridische gronden en dat mede gelet de ongewenste precedentwerking niet wenselijk is. Uiteraard blijven wij met de Coöperatie HSLnet in gesprek om de aanleg van glasvezel in het buitengebied te ondersteunen en een zo spoedig moegelijke aanleg.

B&W Heeze-Leende

Ongelooflijke inzet voor buitengebied door mannen van stavast!


Vrijwillige ambassadeurs hebben zich de laatste maanden ongelooflijk hard ingezet om glasvezel in het buitengebied definitief mogelijk te maken. Enkelen van hen zijn: Jan van Meijl (rechts), Henk Kerkers (midden), Erwin van der Linden (links) en Wil van der Kruis (niet op de foto). Mede dankzij deze mannen van stavast kan HSLnet nu glasvezel in het buitengebied gaan aanleggen.
Henk, Jan, Erwin en Wil zijn maandenlang onvermoeibaar van deur tot deur gegaan om uitleg te geven, informatie- en aanmeldingsformulieren persoonlijk af te geven en weer op halen en zij waren aanwezig op de informatieavonden om vragen te beantwoorden. 

Het aantal uren dat ze in deze persoonlijke pr hebben gestopt, is niet te tellen. Menig avond waren ze van huis. ''Iedereen heeft recht op glasvezel", was hun drijfveer. Hun inzet is beloond met een groot aantal enthousiaste aanmeldingen. 
Henk, Erwin, Jan (rechts) en Wil (niet op de foto) en al die andere vrijwilligers: ontzettend bedankt voor jullie inzet voor HSLnet!
Jullie bewijzen dag in dag uit wat een coöperatieve gedachte betekent: met elkaar en voor elkaar. Chapeau!

Het ED besteedde ook aandacht aan de aanleg van glasvezel in het buitengebied.  

Blokjes in tv-beeld

Eind februari 2018 hebben enkele abonnees last van 'blokjes in hun tv-beeld'. De providers zijn hard aan het werk om dit probleem op te lossen. 

De providers weten dus van dit probleem maar u kunt natuurlijk altijd contact opnemen met uw provider als u vragen of opmerkingen heeft:

PLINQ, tel. 088 - 776 84 44
TriNed, particulier tel. 0800 - 80 30
TriNed, zakelijk tel. 0800-90 30
VAIBR, tel. 0418 - 226022 

Elke woensdagmiddag spreekuur HSLnet


Elke woensdagmiddag van 16.00-18.00 uur zit onze vrijwilliger Peter Stas in gemeenschapshuis 't Perron in Heeze om vragen te beantwoorden van HSL-netleden. Als u een vraagt heeft, of hulp nodig heeft; schroom niet om naar 't Perron te komen. 

Zuil voor aanmelding glasvezel buitengebied onthuld

In de Spar in Sterksel, de Plus in Leende en Coöp St. Jan in Leenderstrijp staan brievenbussen van HSLnet. Daarin kunnen de aanmeldformulieren worden gestopt voor glasvezel in het buitengebied.

Janus Scheepers, voorzitter van de Ledenraad van HSLnet en lid van de Raad van Commissarissen van HSLnet onthulde samen met burgemeester Verhoeven in januari de informatiezuil. Scheepers zei trots te zijn dat HSLnet nu eindelijk het buitengebied kan gaan aanleggen.

De burgemeester beaamde dat. Hij riep de inwoners van Heeze-Leende op om lid te worden van HSLnet en de coöperatie te ondersteunen. Zelf is hij een zeer tevreden klant van HSLnet, vertelde hij. 
Op de foto: Henk Kerkers, HSLnet-ambassadeur van het buitengebied, bij de (door hemzelf gemaakte) brievenbus in de Spar in Sterksel. 

Onderzoek gaat over prijs-kwaliteitverhouding

Het onderzoek van Miguel Hulsman, lid van de Ledenraad van HSLnet, heeft tot verschillende reacties geleid op social media.

Wij vinden het belangrijk om te melden dat het onderzoek, tussen onze drie providers en andere providers, zich uitsluitend toespitst op de prijs-kwaliteitverhouding voor wat betreft internetsnelheden. Niet meer, niet minder. Miguel heeft zijn onderzoek gebaseerd op de gegevens die betreffende providers op hun sites hebben staan. Ook heeft Miguel metingen gedaan naar de down- en uploadinternetsnelheden.

Zijn onderzoek ging dus níet over tv-pakketten, telefonie of de dienstverlening van de providers.

Uit sommige reacties blijkt dat een aantal mensen niet tevreden is over de service van hun (vroegere) provider.

Dat betreurt HSLnet want wij doen er alles aan om onze leden tevreden te houden. Wij zijn een coöperatie die werkt met kundige vrijwilligers die voor u klaar staan. Onze persoonlijke service gaat ver: onze medewerkers komen, als u bij uw provider niet verder komt, gratis bij u thuis om u vooruit te helpen. Dan kunt u weer snel genieten van ons supersnelle en stabiele internet en van een haarscherp tv-beeld.

U kunt met uw vragen ook terecht op ons spreekuur in dorpshuis ’t Perron in Heeze, elke woensdagmiddag van 16.00-18.00 uur. Voor vragen: 040 - 72 00 720.


Nieuwsbrief archief


HSLnet start glasvezelaanleg in buitengebied

HSLnet is zeer verheugd dat zij in het buitengebied van Sterksel kan beginnen met de aanleg van glasvezel.

Bij de Ronde Bleek, Turfven, Peelven, Averbodeweg, Pandijk, Stoeiing en Holderden is de benodigde 70 procent aanmeldingen ruim gehaald.
Twee andere clusters in Sterksel en in Leende hebben al zestig procent binnen. Het gaat hier om de Strijperdijk, Waterstraat, Renheide, Paaldijk, Oude Dijk, Jansborg en Raadbroekweg in Leende en de Pastoor Thijssenlaan, Molhout, Chijnsgoed, Kerkedijk en de Biesputten in Sterksel. HSLnet verwacht dat daar ook snel de 70 procent wordt gehaald en gestart kan worden met de aanleg van glasvezel.

In november is HSLnet gestart met informatieavonden over glasvezel in het buitengebied. Die worden goed bezocht. Enthousiaste bezoekers maken zich zorgen dat in hun cluster de 70 procent aanmeldingen niet worden gehaald.
Op 21 februari is er nog een informatieavond in Valentijn in Sterksel. Die avond is bedoeld voor de bewoners van de Vlaamseweg, Korte Vlaamseweg, Heezerweg, Euvelwegen en Sterkselseweg. Aanvang 20.00 uur.