Overstapservice

Overstapservice

Zodra u zich bij HSLnet heeft aangemeld, zorgt HSLnet dat uw nieuwe provider (PLINQ, VAIBR of TriNed) contact met u opneemt. Zij kunnen u helpen om de overstap en opzegging van uw oude abonnementen zorgeloos te laten verlopen. Als u van uw huidige provider overstapt naar een nieuwe provider (PLINQ, VAIBR of TriNed) moet u bepaalde dingen zelf regelen. Juiste informatie over uw lopende abonnementen zoals klant- of relatienummers en de opzegtermijn is natuurlijk onmisbaar. Op dit punt blijft daarmee actie van uw kant nodig!

Uw telefoonabonnement moet u niet zelf opzeggen.

Behoud uw telefoonnummer!
Als u graag uw huidige telefoonnummer wilt behouden, dan is het belangrijk dat u niet zelf uw telefoonabonnement opzegt. De nieuwe provider (PLINQ, VAIBR of TriNed) vraagt bij uw oude provider (bijvoorbeeld ZIGGO of KPN) het telefoonnummer op en krijgt dat dan automatisch. De oude provider zal dan ook automatisch het bestaande telefoonabonnement beëindigen en u kunt uw telefoonnummer behouden.

Let er op dat uw naam en adresgegevens die u aan uw nieuwe provider opgeeft, overeenkomen met de gegevens die bij uw oude provider bekend zijn. Als uw naam op de telefoonrekening van uw oude provider afwijkt van de naam waaronder u zich heeft aangemeld bij de nieuwe provider, dan moet u ook uw naam op de (oude) telefoonrekening doorgeven aan de nieuwe provider. Als u dat niet doet, weigert de oude provider om uw telefoonnummer vrij te geven voor 'portering’. Het komt vaak voor bij mensen die al heel lang telefoneren via KPN en pas later een internetabonnement hebben afgesloten, dat ze een apart abonnement hebben voor internet en telefoon en dat de namen op de rekeningen niet hetzelfde zijn. Let daar dus op.

Internet- en televisieabonnement opzeggen
Uw internet- en televisieabonnement opzeggen moet u wel zelf doen. Informeer hiernaar bij uw nieuwe provider PLINQ, VAIBR of TriNed. Zij hebben vaak voorbeeldbrieven liggen waarmee u uw abonnementen het eenvoudigst kunt opzeggen.

Vraag als u opzegt altijd een datum waarop dat kan. Vraag ook een bevestiging van uw opzegging per brief of per e-mail. Als u de bevestiging heeft ontvangen en weet wanneer het abonnement afloopt, geef dat dan door aan uw nieuwe provider. Uw nieuwe provider zal kort voor die datum aan uw oude provider het telefoonnummer opvragen en ‘porteren’.

De juiste handelwijze is:

  • Eerst uw HSLnetmodem actief laten maken (dat alle services werken).
  • Dan bij uw oude provider (bijv. ZIGGO of KPN) uw oude abonnement opzeggen en de datum vragen waarop dat kan. 
  • Deze opzegdatum doorgeven aan de nieuwe provider, PLINQ of TriNed. Zo voorkomt u ook dubbele kosten.
  • Geef eventueel aan dat u uw telefoonnummer wilt behouden en dat de nieuwe provider dat nummer zal overnemen.
  • Vraag om een bevestiging van de opzegging en stuur deze door naar uw nieuwe dienstenaanbieder.