Ledenraad

Naast een directie en Raad van Bestuur heeft Coöperatie HSLnet een ledenraad. De ledenraad werkt volgens het Reglement Ledenraad Coöperatie HSLnet u.a, dat u hieronder kunt downloaden.

HSLnet heeft enkele duizenden leden. De ledenraad vertegenwoordigt die leden en behartigt hun belangen. In de ledenraad zitten inwoners uit Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel. .

Taken Ledenraad
De raad is het hoogste orgaan binnen de coöperatie. De ledenraad is de schakel tussen de leden en de Raad van Bestuur, die zij benoemt. De ledenraad vergadert ten minste twee maal per jaar. Leden van de ledenraad verenigen drie functies in zich:

  • een functie op basis van wettelijke taken en bevoegdheden, onder andere vastgelegd in de statuten van de coöperatie en het Reglement Ledenraad;
  • een adviserende functie: klankbord voor de Raad van Bestuur;
  • een ambassadeursfunctie naar leden en potentiële leden van de coöperatie: het bevorderen van een positieve identiteit van de coöperatie.

De Ledenraad wil graag weten wat er leeft bij de leden betreft HSLnet. Daarom staat de Ledenraad open voor suggesties. U kunt uw suggesties delen via de mail. De gegevens vindt u onder Samenstelling van de ledenraad.

De ledenraad neemt geen individuele klachten over bijvoorbeeld storingen in behandeling. Over die klachten dienen leden met hun provider contact op te nemen. 

Samenstelling van de ledenraad. 

Reglement Ledenraad