Leefsamen via HSLnet

Leefsamen is een initiatief van de Veiligheidsregio Brabant in samenwerking met een aantal bedrijven hier uit de regio. Deze dienst werkt als volgt:

- Een wijkverpleegkundige neemt een vragenlijst met u door. Hierdoor krijgt u inzicht in uw specifieke situatie, inclusief mogelijke veiligheidsrisico’s. Deze informatie gebruiken we dan om het systeem aan te sturen in geval van brand, paniek, inactiviteit- en/of dwaling.

- U ontvangt veiligheidsadviezen, specifiek op uw situatie toegesneden.

- We plaatsen sensoren in uw woning die brand, paniek, inactiviteit- en indien nodig dwaling kunnen detecteren zonder dat uw privacy daarbij geschonden wordt.

- We schakelen uw mantelzorgers in bij een alarm, dit gaat geheel automatisch.

- U ontvangt in de meeste gevallen zelf ook een alarm.

- En we sturen deze alarmeringen, indien dat nodig is, ook naar een professionele alarmcentrale en indien nodig naar de hulpdiensten met de relevante situatie die voor hen nodig is om beter hulp te kunnen bieden.

Leefsamen wordt binnenkort beschikbaar op www.leefsamen.nl

Basisset met centrale, twee bewegingssensoren, twee raam/deur contacten. 

Rookmelder met akoestisch signaal.

Paniekknop