Voorwaarden HSLnet

De Algemene gebruiksvoorwaarden van Coöperatie HSLnet u.a. kent de volgende inhoudsopgave:

Inhoudsopgave

Artikel 1. Begripsomschrijvingen;
Artikel 2. Toepasselijkheid en rangorde;
Artikel 3. Openheid van het Netwerk;
Artikel 4. Eigendom, beheer en onderhoud;
Artikel 5. Bepalingen ten aanzien van Eindgebruikers;
Artikel 6. Bepalingen ten aanzien van Dienstaanbieders;
Artikel 7. Bevoegdheden coöperatie HSLnet U.A.;
Artikel 8. Overige bepalingen

Download de Algemene gebruiksvoorwaarden van Coöperatie HSLnet u.a. hier (PDF).