Privacybeleid

De Coöperatie HSLnet U.A. (hierna aangeduid als: HSLnet/wij) biedt verschillende diensten. Door de aard van deze dienstverlening beschikken wij over bepaalde persoonsgegevens van u. Wij vinden de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang voor onze dienstverlening. Daarom geven we u in dit privacybeleid informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers verwerken. Dit privacybeleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens die HSLnet verzamelt tijdens uw interacties met HSLnet: zoals wanneer u onze website bezoekt, diensten gebruikt die worden aangeboden door HSLnet, HSLnet-producten en diensten aanschaft, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantenservice enzovoorts.


Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

HSLnet gebruikt uw persoonsgegevens alleen om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk te maken. We vragen uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

· om uw vragen of klachten te beantwoorden

· het optimaliseren van onze producten, diensten, website en klantenservice

· om een overeenkomst met u tot stand te brengen en uit te voeren

· om bepaalde producten of diensten te activeren, registreren of de functionaliteit ervan te uitbreiden

· het faciliteren van toegang tot informatie

· het voldoen aan wettelijke verplichtingen

· het afnemen van een klanttevredenheidsonderzoek

· om contact met u op te nemen voor promotiedoeleinden, waaronder het sturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen

· om uw interesse in ons als mogelijk toekomstig werkgever, klant of leverancier vast te leggen

· implementatie van beveiligingsprogramma’s

· voor (statistische) analyse en rapportage (zie ‘Gebruik van cookies’ hieronder)


Welke gegevens verwerken wij van u

Tijdens uw interactie met HSLnet vragen of ontvangen wij bepaalde persoonsgegevens. Wij verzamelen uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

· uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, (zakelijk) adres en/of (zakelijk) rekeningnummer

· uw voorkeuren voor toekomstige communicatie van HSLnet

· gegevens over de producten en/of diensten die u hebt aangeschaft of waar u interesse in heeft getoond

· afhankelijk van uw voorkeuren op social-mediasites: gegevens over uw online activiteiten en social media profielen

· persoonsgegevens verzameld via cookies (zie ‘Gebruik van cookies’ hieronder)

Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd, hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. We zijn echter niet altijd in staat om te controleren of iemand ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. De specifieke bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens en het doeleinde waarvoor deze worden verwerkt. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Uw gegevens delen met anderen

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met zakenpartners en andere derde partijen. Indien uw goedkeuring hiervoor wettelijk vereist is of als wij dit wenselijk achten, zullen wij voordat we uw persoonsgegevens delen uw goedkeuring vragen. We zullen uw persoonsgegevens alleen delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

· Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten
We schakelen zakenpartners en andere derde partijen in om ons te helpen producten en diensten aan u te leveren. Wij informeren u vooraf over deze samenwerking. Voor zover deze derde partijen toegang hebben tot uw gegevens, hebben wij contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en uitsluitend voor specifieke doeleinden gebruikt mogen worden.

· Voor het verbeteren van onze diensten, website of advertenties
We gebruiken software van andere partijen om te meten hoe goed een nieuwe productpagina bij u aanslaat. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden.

· Voor het verkrijgen van feedback
We zetten enquêtebureaus in om te horen hoe tevreden u over onze diensten bent.

· Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting
Een politievordering kan ons verplichten om uw gegevens met de politie te delen.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Van onze zakenpartners vereisen wij maximale inspanningen bij de bescherming van uw persoonsgegevens. In de overeenkomsten met onze zakenpartners bepalen wij voor welke doeleinden zij uw gegevens mogen gebruiken en eisen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.


Uw rechten

U heeft het recht de door u gedeelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen (indien dit wettelijk toegestaan en praktisch mogelijk is). Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HSLnet. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek daartoe kunt u indienen via de verderop beschreven contactmogelijkheden. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u geen commerciële berichten van ons wilt ontvangen, dan kunt u ons dit laten weten door het desbetreffende vakje op het formulier aan te vinken of door gebruik te maken van de uitschrijf-link in de e-mail die u ontvangt. Wij laten uw gegevens dan blokkeren voor commerciële berichten.


Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ook gebruiken wij cookies waarmee wij onze website kunnen optimaliseren. Waar mogelijk gebruiken wij de informatie die we verkrijgen middels cookies om u vervolgens – met uw toestemming - informatie te bieden die bij uw interesses past. Het gaat daarbij om de volgende cookies:

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren. Het gaat dan o.a. om bezoekersaantallen en populaire pagina’s. Deze informatie gebruiken we om de kwaliteit en/of effectiviteit van onze website te verbeteren. De door dit cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dat betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij hebben maatregelen genomen om te zorgen dat Google de gegevens anoniem verwerkt:

- We hebben Google niet toegestaan gegevens te delen met derden.

- We hebben Google niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor andere Google diensten of voor analyse.

- Bij het verzamelen van deze gegevens wordt uw IP-adres nadrukkelijk niet verzameld. De gegevens over het gebruik van deze website zijn dus niet te herleiden naar u als persoon.

Facebook

Deze website maakt gebruik van de Facebook Pixel. U geeft toestemming voor het gebruik van deze pixel door de cookies te accepteren. De Pixel is een stukje code dat Facebook in staat stelt om een bezoeker van deze website te koppelen aan een gebruiker op Facebook. Wij kunnen hiermee inzicht krijgen in onze doelgroep en onze diensten verbeteren. Wij kunnen hiermee alleen algemene gegevens van de totale groep bezoekers zien, en zien geen gegevens op gebruikersniveau.

Daarnaast kunnen wij hiermee advertenties plaatsen op Facebook en meten of deze effectief zijn. Hierdoor krijgt u advertenties te zien die beter aansluiten bij uw interesses of krijgt u advertenties niet onnodig vaak te zien.

Facebook is verplicht zich ook aan de geldende regels voor de AVG/GDPR te houden en zal de gegevens dan ook niet zomaar mogen verstrekken aan derden.

Wanneer u niet wilt dat er een cookie wordt geplaatst, dan kunt u dit blokkeren. U kunt dit instellen in de privacy instellingen van uw internet browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden middels de help-functie van uw browser.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Wij adviseren u daarom regelmatig ons privacybeleid te bekijken.


Contact

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem contact met ons op via directie@hslnet.nl of ga naar onze contactpagina: https://www.hslnet.nl/contact/contact-algemeen