Bestuur van de coöperatie

Directie

Op 2 oktober 2012 is de coöperatieve vereniging “Coöperatie HSLnet u.a.” opgericht. Statutair is bepaald dat de coöperatie wordt bestuurd door de directie.

De directie bestaat uit twee directieleden:

Mari van Os
Hans Kerkers

Raad van Beheer

De Coöperatie HSLnet u.a. kent naast de directie een zogenaamde Raad van Beheer (RvB). Deze RvB ziet toe op de werkzaamheden van het bestuur en houdt de doelstellingen van de coöperatie in het oog. De RvB bestaat momenteel uit 5 leden. De RvB kent op dit moment de volgende samenstelling:

Eric van Schagen
Marina Bakker
Janus Scheepers
Arnold Nijsen

Ledenraad

Naast een directie en een Raad van Beheer kent Coöperatie HSLnet u.a. een ledenraad. Zie hierna bij "Ledenraad". 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de directie.